Assume Your mobile number as username and password. (तुमचा मोबाईल नंबर वापरकर्तानाव आणि पासवर्ड म्हणून गृहीत धरा)